ВАШ БУХГАЛТЕР.kharkov.ua

Добро пожаловать на форум бухгалтерской поддержки. Быстрая бухгалтерская помощь предпринимателю от компании Ваш бухгалтер. Данный портал так же содершин интересную тематическую информацию. Бухгалтерские услуги в Харькове для разного рода предпринимателей.

Компания "Ваш бухгалтер".

Пт Янв 13, 2012 7:57 am автор Admin

Компания "Ваш бухгалтер", г.Харьков, предоставит Вам бухгалтерские услуги:
*Ведение бухгалтерского и налогового учёта.
*Документальное оформление, восстановление бух учета.
*Квалифицированное ведение кадрового учета и делопроизводства... И прочее,подробнее здесь.
- Контактная информация:
Адрес электронной почты:
eska_byh@inbox.ru
Телефонные номера:
  • (050) 401-11-62

  • (097) 650-10-40

  • (063) 228-79-14

Ирина …

Комментарии: 0

Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Календарь Календарь

Поиск
 
 

Результаты :
 


Rechercher Расширенный поиск


Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

Информация военкомату об автотранспорте и водителях впервые подается до 20 декабря

Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

З 7 липня 2015 року викладено в оновленій редакції Постанову КМУ від 28.12.2000 № 1921, яким затверджено Положення про вiйськово-транспортний обов’язок. Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант, директор Навчального центру "Домінанта". З оновленням документу підриємства мають інформувати військомат про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на таких транспортних засобах i технiцi. Інформація пожається два рази на рік, - до 20 червня і до 20 грудня. Вперше така інформація буде подаватися найближчим часом у строк до 20 грудня. Дiя цього Положення поширюється на центральнi органи виконавчої влади, iншi державнi органи, мiсцевi держадмiнiстрацiї, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi, а також громадян - власникiв транспортних засобiв. Дiя цього Положення не поширюється на дипломатичнi представництва i консульськi установи iноземних держав, представництва iноземних та мiжнародних органiзацiй, iноземцiв та осiб без громадянства. Вiд передачi транспортних засобiв i технiки вiйськовим формуванням пiд час мобiлiзацiї можуть звiльнятися пiдприємства, установи та органiзацiї у зв’язку з виконанням ними встановлених мобiлiзацiйних завдань за наявностi укладеного з Мiноборони договору на виконання мобiлiзацiйних завдань, а також за умови, що їх транспортнi засоби i технiка задiянi у виробничому процесi виконання мобiлiзацiйних завдань. Вiд передачi транспортних засобiв i технiки вiйськовим формуванням пiд час мобiлiзацiї можуть звiльнятися також пiдприємства, установи та органiзацiї, у яких є висока суспiльна потреба. При цьому перелiк пiдприємств, установ та органiзацiй, у яких є висока суспiльна потреба, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiноборони. У зв’язку з цим до автора надходить багато звернень щодо обов’язковості надання цієї інформації до військомату, а також щодо відповідальності за неподання такої інформації. Спробуємо розібратися.

ЦЕ ІНФОРМАЦІЯ, А НЕ ЗВІТ! Попри усі коментарі в пресі і інтернеті, автор звертає увагу, що нова вимога відносно подачі відомостей про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на таких транспортних засобах i технiцi стосується ІНФОРМУВАННЯ військомату, а НЕ ЗВІТУВАННЯ до нього. Так, відповідно до п. 15 Постанови № 1921 керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй подають вiйськовим комiсарiатам щороку до 20 червня та 20 грудня iнформацiю про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на таких транспортних засобах i технiцi, за формою згiдно з додатком 1 до Постанови № 1921 (форму див. нижче). Отже, не варто вішати ярлик звіту до документа, який таким не є. Додатково Міноборони надало відповідне роз’яснення у листі від 22.07.2015 N 322/2/6598 (текст документа подано нижче).

ОБОВ’ЯЗОК? Щодо обов’язку подання такої інформації, то у п. 14 Постанови № 1921 визначено вичерпний перелік обов’язків підприємства, серед яких автор не знаходить обов’язку надання відповідної інформації. Приводжу витяг п. 14: «14. Керiвник пiдприємства, установи та органiзацiї зобов’язаний: здiйснювати разом iз представниками вiйськових комiсарiатiв та вiйськових формувань вiдбiр транспортних засобiв i технiки за типами i марками, технiчним станом вiдповiдно до наданих зведених або часткових нарядiв; забезпечувати дотримання вимог до технiчного стану та укомплектованостi транспортних засобiв i технiки, призначених для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод; утримувати транспортнi засоби i технiку, призначенi для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод, у станi постiйної готовностi до передачi вiйськовим формуванням; забезпечувати своєчасну доставку транспортних засобiв i технiки, призначених для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод, до визначених пунктiв передачi вiдповiдно до часткових нарядiв.» Отже, висновок напрошується сам…

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Відповідно до п. 5 Постанови № 1921 посадовi особи та громадяни несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання вiйськово-транспортного обов’язку вiдповiдно до закону. Було б непогано ще б визначити в постанові, відповідно до якого закону: Закону про військову службу чи Закону про мобілізацію. Але в будь-якому разі маємо сьогодні одну, адміністративну відповідальність, якою передбачається цілий перелік порушень за порушення обох законів (ст. 211 Кодексу про адміністративні правопорушення, витяг подано нижче). У наведеному переліку не зазначається таке порушення як інформування військоматів щод наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на таких транспортних засобах i технiцi. Висновок робіть самі…

ІНША ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ Відповідно до п. 16 Постанови № 1921 керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй, транспортнi засоби i технiка яких призначенi для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод, у разi: змiни найменування пiдприємства, установи та органiзацiї або форми власностi, вiдправки транспортних засобiв i технiки в iншi регiони або за межi територiї України на тривалий час, передачi права власностi на транспортнi засоби i технiку iншим юридичним особам або громадянам, в довгострокову оренду (лiзинг), а також якщо транспортний засiб або технiка є предметом застави як виконання зобов’язання за договорами про надання кредиту та гарантiї перед банкiвською установою, та в iнших випадках, коли унеможливлюється передача транспортних засобiв i технiки вiйськовим формуванням, зобов’язанi у семиденний строк повiдомити про це вiйськовим комiсарiатам, на вiйськовому облiку яких перебувають транспортнi засоби i технiка. Форма повідомлення постановою не визначена. Відповідно до п. 11 Постанови № 1921 для державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобiв в органах Державтоiнспекцiї (крiм транспортних засобiв, власниками яких є громадяни), крiм документiв, необхiдних для реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку, представником пiдприємства, установи чи органiзацiї, транспортнi засоби яких пiдлягають реєстрацiї (перереєстрацiї), зняттю з облiку, подається довiдка, форма якої визначається Мiноборони, з вiдмiткою вiйськового комiсара про постановку транспортного засобу на вiйськовий облiк або зняття з такого облiку. Наразі форми таких довідок відсутні. Також відповідно до п.13 Постанови № 1921 для забезпечення ведення вiйськовими комiсарiатами та органами вiйськового управлiння вiйськового облiку транспортних засобiв i технiки органи Державтоiнспекцiї, Державної служби з безпеки на транспортi, iнспекцiй державного технiчного нагляду мiсцевих держадмiнiстрацiй подають до вiйськових комiсарiатiв iнформацiю про реєстрацiю (перереєстрацiю), змiну реєстрацiйних даних та зняття з облiку транспортних засобiв i технiки на територiї вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць. Зазначена iнформацiя подається щороку не пiзнiше 20 червня та 20 грудня або протягом п’яти робочих днiв з дати надходження вiдповiдних запитiв вiйськових комiсарiатiв. Враховуючи те, що постановою не визначено форми такого інформування, скоріш за все воно буде здійснюватися найближчим часом виключно за запитами військоматів. А ще відповідно до п. 18 2 19 Постанови № 1921 транспортнi засоби i технiка пiдприємств, установ та органiзацiй, призначенi для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод, пiдлягають

ПЕРЕВІРЦІ військоматами не частiше одного разу на рiк, але не рiдше трьох разiв на п’ять рокiв в мирний час. Отже, під час особливого періоду така перевірка не можлива! Перевірка проводиться з метою визначеня мобiлiзацiйної готовностi за окремими графiками та планами, що розробляються вiйськоматами, погоджуються з мiсцевими держадмiнiстрацiями, затверджуються обласними вiйськовими комiсарiатами та доводяться районними (мiськими) вiйськовими комiсарiатами до вiдома керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй. Керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй зобов’язанi забезпечити доступ представникiв вiйськових комiсарiатiв до транспортних засобiв i технiки для проведення перевiрки їх мобiлiзацiйної готовностi. За результатами перевiрки складається акт у чотирьох примiрниках. І на останок, відповідно до п. 17 Постанови № 1921 у разi реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення), лiквiдацiї або банкрутства пiдприємства, установи та органiзацiї, транспортнi засоби i технiка яких призначенi для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод, мiсцевi держадмiнiстрацiї (виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад) повiдомляють про це вiйськовим комiсарiатам з поданням пропозицiї щодо покладення завдання з пiдготовки та передачi транспортних засобiв i технiки вiйськовим формуванням на правонаступникiв або на iншi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi розташованi на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

Лист Міноборони «Щодо роз'яснення окремих питань застосування Положення про вiйськово-транспортний обов'язок» від 22.07.2015 р. № 322/2/6598

Посмотреть профиль

Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения